Na plnohodnotné využitie záruk Icopal si nainštalujte moderný internetový prehliadač: Mozilla Firefox alebo Google Chrome. ROZUMIEM
BMI Icopal

Registračný formulár

Tento registračný formulár vypĺňa zákazník, resp. predajca výlučne za prítomnosti zákazníka - vlastníka nehnuteľnosti, ktorý pred odoslaním formulára dáva súhlas s použitím svojich osobných údajov pre účely registrácií záruk. Bez udelenia tohto súhlasu nie je možné zákazníka zaregistrovať.

Vlastník nehnuteľnosti:

Adresa nehnuteľnosti:

Dátum ukončenia pokládky strechy:

Predpokladom pre odoslanie registračného formulára je vyplnenie všetkých potrebných údajov.

Záruka na hydroizolačnú funkčnosť
Záruka na hydroizolačnú funkčnosť
Záruka na hydroizolačnú funkčnosť
Záruka na hydroizolačnú funkčnosť
Záruka na hydroizolačnú funkčnosť
Záruka na hydroizolačnú funkčnosť

Pre budúce uplatnenie reklamácie je potrebné si uchovať nákupný doklad a súčasne splniť záručné podmienky uvedené v záručnom liste.

Na overenie Vašej totožnosti Vám na vyžiadanie zašleme identifikačný kód formou SMS na číslo Vášho mobilného telefónu, ktoré ste zadali pri registrácii. Odoslať registráciu je možné len po zadaní ID kódu.

Prehlásenie koncového zákazníka